God styring av samfunns-, miljø- og forretningsmessige faktorer er absolutt kritisk

for bedrifter som ønsker å forbli ledere innen sin næring i fremtiden. Våre studier viser

også at ansvarlige bedrifter gir høyere avkastning for deres eiere.

(Goldman Sachs, GS Sustain, 2009).

En Bærebjelke bedrift oppnår fordeler:

  • Bedriften får en kultur for innovasjon
  • Bedriften innretter seg etter råvarer og produkter som er tilgjengelige(fornybare) også i fremtiden
  • Bedriften får en bedre image.
  • Bedriften tiltrekker seg medarbeidere
  • Bedriften skaper engasjement hos eksisterende medarbeidere.
  • Bedriftens medarbeidere blir mer lojale og man får mindre gjennomtrekk.
  • Bedriften får tilgang til engasjerte og kompetente stakeholders.
  • Bedriften blir mer tiltrekkende for kunder
  • Bedriften får et konkurransefortrinn.
  • Bedriften får vist frem sitt bærekraftige samfunnsansvar på en enkel måte..