Bærebjelke er en merkeordning for bedrifter og organisasjoner som ønsker å vise at de tar et bærekraftig samfunnsansvar. Enten i hele bedriften eller i enkeltprodukter- og tjenester.

bb_produktlappBEDRIFT1bb_produktlapp_TJENESTE bb_produktlapp

 

   

   

 • Hva er bærekraftig

  samfunnsansvar?

 

Transformerende_csr_illustrasjon_B

Samfunnsansvar er det sosiale- og miljøansvaret hver enkelt av oss tar, eller burde ta. Enten som enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner. Med bærekraftig samfunnsansvar mener vi det å ta samfunnsansvar på en slik måte at man ikke tar del i verdens allerede eksisterende overforbruk av ressurser men gjerne heller bidrar til å gjennoprette disse.

Mer om bedrifters bærekraftige samfunnsansvar(CSR 2.0)

   

   

 • Hva kjennetegner en

  Bærebjelke-bedrift?

   

 

Oppriktig
Engasjerende
Samarbeidende
Innovativ

   

   

   

 • Hvordan bli en

  Bærebjelke bedrift

  eller organisasjon.

   

 

prosessen_hele_linjen_uten_tekst

 

Bærebjelke er annerledes enn sertifiseringer slik du kjenner dem fra før. Vi har ikke fokus på konkrete målinger av resultat, men på oppriktige intensjoner, engasjement, innovasjon, åpenhet, samarbeid og reell handling.

Mer om hvordan å «Bærebjelke» din organisasjon.