Bærebjelke SKAL engasjere hele bedriften, dine kunder og de interessenter som kan bidra til at din organsisasjon stadig kan bli mer bærekraftig. Dette er ikke et merke ment bare for å få bedriften din til å se samfunnsansvarlig ut(greenwashing).

  • En bedrift eller organisasjon må ha et oppriktig ønske om å bli bærekraftig.
  • Den skal engasjere og inkludere både eiere, ledelsen, ansatte og gjerne kunder.
  • Det kreves åpenhet rundt hvordan en, produserer,  opererer og tilbyr sine produkter og tjenester.
  • Man samarbeider med eksterne interessenter for bedre å oppnå målsettinger
  • Man må skape en arena for innovasjon! Det er kun gjennom innovative løsninger at de vanskelige bærekraftutfordringene kan løses.
  • Den har blitt vurdert av kompetente mennesker og funnet å tilfredstille disse krevende kravene.