prosessen_hele_linjen_uten_tekst

For å bli en Bærebjelke bedrift første gang, følger man en ganske lineær prossess, som beskrevet i tegningen ovenfor og forklart i punktene nedenfor.

1_hurtig_selvtestHurtig selvtest!

Bruk vår hurtigtest for å se hvordan din bedrift ligger an. Denne kan gjøres anonymt eller etter at du har registrert, da blir den tilgjengelig for deg senere.

Du får øyeblikkelig noen enkle råd om hva som skal til og danner et godt grunnlag for veien videre..

2_selvtest_m_konsulentSelvtest med konsulent

Finn deg en av våre registrete konsulenter. De er kjent med og godkjent av Bærebjelke. Du kan velge å gjøre dette selv ved å sende f,eks en CSR ansvarlig, på kurs hos Bærebjelke og CSR International.

Sett sammen en gruppe bestående av et tverrsnitt av bedriften, fra eier til ordinære ansatte, og gjennomfør selvtesten. Denne er laget av CSR International og krever lisens for å kunne bruke.

Da får du en konkret tilbakemelding om hva din organsisasjon allerede får til og hva den må jobbe videre med.

3_endringsprosessEndringsprosess

Denne prosessen består av ulike deler, som alle er ment til å ta for seg utfordringene som ble avdekket av selvtesten. Denne kan gjøres av bedriften selv eller i samarbeid med en konsulent. Samarbeid med eksterne interessenter, f,eks en miljøorganisasjon, er et viktig prinsipp i denne fasen.

Fokus er på innovasjon, samarbeid og engasjement.

Dette skal føre til konkrete resultater og endring!

 

4_selvtest_m_konsulentNy selvtest med konsulent

Når man føler man er klar for det, gjennomføres en ny selvtest for å måle resultatene av arbeidet. Her kommer det frem om organisasjonen har tatt de nødvendige grep.

Er det ting som fortsatt krever arbeid, jobbes dette videre med.

Har du nådd godkjent nivå, så kan du søke om  bli en Bærebjelke-bedrift.

5_verifisere_selvtest_revisorGodkjenning

En godkjent kontrollant vil komme til din bedrift for å bekrefte resulatene fra selvtesten.

Dere vil få tips og råd om forbedringspotensiale og om hvordan din organisasjon skal jobbe videre med bærekraft. Kontrollanten varsler oss i Bærebjelke om at dere er blitt godkjent og vi utsteder bevis, gir tilgang til profileringsverktøy og registrerer dere i vår database.

I tillegg kan dere registrere dere som leverandør av konkrete tjenester og produkter i vår søkbare database.