Dette skal og kan du ikke klare alene!

Bedrifter sitter sjeldent på all den kompetanse som er nødvendig for å jobbe med bærekraft.

Foruten oss i Bærebjelke vil det også være konsulenter, med godkjenning fra Bærebjelke, som vil kunne tilby sin ekspertise og veiledning.

Men den beste ressursen, i alle fall på sikt, finner du hos dine interessenter (stakeholders). Dette er organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som har interesser i forhold til din bedrift eller i forhold til den aktiviteten din bedrift er opptatt med.

Disse interessentene kan være miljøorganisasjoner, arbeidsmarkedsbedrifter, frivillige sosiale organisasjoner, universiteter og høyskoler, fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner ovsv.

Disse skal inviteres, eller kunne mer eller mindre, invitere seg selv til din bedrift. De får da en unik sjanse til å påvirke og bidra med sin kunnskap til noe som kan føre til positiv endring.