Vi ønsker å redde verden!! .. og vi mener næringslivet er en av de viktigste ressursene for å få dette til..

Dette høres vel kanskje litt pretensiøst ut, men vi mener at næringslivet har potensiale til å snu fra å være synder til å bli en positiv kraft for bærekraftig utvikling.

Bærebjelke har som ambisjon å bli en global merkeordning for bærekraftige bedrifter.