Hva er CSR?

Om bedrifters samfunnsansvar blir som regel det internasjonale begrepet CSR brukt. Her forklarer vi hvorfor vi mener tradisjonell CSR er utgått på dato og at det er CSR 2.0 som gjelder, altså en liten revolusjon i samfunnsansvar.

CSR er bedrifters samfunnsansvar. Vi i Bærebjelke mener CSR til å bety Corporate Sustainability and Responsibility, i steden for Corporate Social Responsibility(som er den folk flest kjenner i dag).

Vår definisjon er som følger:

CSR er måten bedrifter konstant skaper delte verdier i samfunnet gjennom økonomisk utvikling, godt styringssett, mottakelighet fra interessepartnere og miljømessige forbedringer.

Sagt på en annen måte:

CSR er en integrert, systematisk tilnærming for bedrifter som bygger, heller enn å tære på eller ødelegge økonomisk-, sosial-, menneskelig-, og naturens kapital.

Gitt denne forståelsen, påstår vi at CSR har mislyktes. Logikken er enkel. En lege vurderer sine suksesser i forhold til om pasienten blir dårligere(sykere) eller bedre(friskere). På samme måte bør vi vurdere suksessen for CSR i forhold til om vårt samfunn og økosystemer blir dårligere eller bedre. Og selv om vi på mikronivå, i forhold til spesifikke CSR prosjekter og praksis, kan vise til mange forbedringer, så ser vi på makronivå at nesten hver eneste indikator for vår sosiale, miljømessige og etiske tilstand viser en forverring.

(oversatt fra CSR International)

DE 5 EPOKER OG TRINN AV CSR

  • Defansiv CSR (Finansiell profitt)
  • Veldedig CSR (Filantropi)
  • Promoterende CSR (Markedsføring)
  • Strategisk CSR (Styring)
  • Transformativ CSR (eller CSR 2.0, Ansvarlighet)

 

Passiv_VS_Transformerende_CSR_B

DE 4 DNA-ELEMENTENE AV CSR 2.0:

  • Verdiskaping for Økonomisk Utvikling
  • Godt Styresett for Institusjonell Effektivitet
  • Samfunnsmessig Bidrag gjennom Orientering mot Interessepartnere
  • Miljømessig Integritet for Bærekraftig Økosystem

 

DE 5 PRINSIPPENE FOR CSR 2.0:

Herunder beskriver vi de 5 prinsippene gjennom oppfinnelsen av en energisparende lyspære, slik at det skal bli lettere å forstå.

hele_lyspærelinjen

 

 

 

1_kreativitet
Å oppfinne en energipære

Kreativitet – innovasjon og nye løsninger

For å lykkes med bærekraft trengs kreativitet og innovasjon. Dagens utfordringer trenger nye løsninger, enten det er i produksjonsprossess, logistikk, forpakning eller selve produktet eller tjenesten. Bedrifter må skape gode arenaer og kultur for dette.

 

 

2_skalering
Få pæren ut på et bredt marked for større miljøeffekt og bunnlinje

Skalerbarhet – kan utvides for å øke effekten av tiltak

En energisparende lyspære, sparer ikke mye strøm i seg selv. Men tusenvis, gjør det! Det er viktig å få ideene ut i så stor grad som mulig. Når f.eks Wallmart valgte å kun selge slike lyspærer, gir det effekt i stor skala!

 

3_responsivitet
kontinuerlig forbedring av alle prosessene for lyspæren gjennom lydhørhet og samarbeid med interessenter

Responsivitet – lydhør og inkluderende i forhold til interessepartnere

Det er hverken nødvendig eller ønskelig å klare å løse din organisasjons utfordringer alene. Det finnes interesseorganisasjoner som eksisterer for å løse samfunns- og miljøproblemer. Inviter disse til samarbeid for gjensidig nytte.

 

4_glokalitet
bruker mange nok lyspæren i Norge, så sparer vi strøm og kan eksportere mer ren energi til Europa.

Glokalitet – hva som skjer lokalt påvirker det globale

Til og med forbrukere kan påvirke hva som skjer i verden for øvrig. Blir det marked for organisk bomull, vil dette bli dyrket mer og mer i land som har bomullsproduksjon. DIN organisasjon kan gjennom lure valg og en forståelse av at ALT PÅVIRKER, bidra til både små og større endringer i verden for øvrig.

 

 

5_sirkularitet
Lyspæren må kunne resirkuleres, eller repareres.

Sirkularitet – fra vugge til vugge (produkters gang)

Ressurser vil til slutt bli oppbrukt, hvis vi ikke tar vare på de ressursene som allerede brukes i eksisterende produkter og tjenester. Gjennvinning, redesign og reperasjoner er viktige i denne sammenheng og bør være en integrert del i produktene og tjenestene din organisasjon tilbyr.

Se videoer for å lære mer om CSR 2.0.